Loading...

Mer bevegelse til barn


Kreativ danselek

Kreativ danselek er et kunstnerisk og pedagogisk undervisningsopplegg der lek, kreativitet og utfoldelse står i sentrum. Barna får gjennom danselek utforske, eksperimentere og være spontane i trygge rammer.

Digital verktøykasse

Gjennom Kreativ danselek tilbys en digital verktøykasse der du enkelt har tilgang til undervisningsopplegg med video og utfyllende instruksjoner som inspirerer til kreative danseleker. Du får en enkel innføring i hvordan du kan formidle danselek til barna, samt tilgang til de ressurser du trenger.

Vårt mål

 Målet vårt er å tilby tjenester og gode produkter som gjør at barna opplever økt kroppsbeherskelse, økt rom - og rytmeforståelse og at de sammen med de andre barna og deg opplever seg trygg til å slippe seg løs.

Kroppsbeherskelse
Rom - og rytmeforståelse
Trygghet til å slippe seg løs

Tilbakemeldinger fra kunder